MOUNT EVEREST fra 1810'erne til nu

Begrebet MOUNT EVEREST og dets historik

Med bjerger Mount Everest er der tale om det, der her på Leksikonmuseum.dk kaldes et fænomen, idet bjerget simpelthen eksisterer uafhængigt og uanset menneskers definition og omtale af det.

Så meget desto mere er det interessant at se, hvilken tur leksikonopslagene har været igennem siden 1892 i Allers.

I 1892 opgives bjergets højde til 8840 meter, hvilket er 9 meter mindre end, hvad det angives til nu om dage.

... bortset fra den ikke ubetydelige forveksling, at Mount Everest og bjerget Gaurishankar harmoniseres til at være eet og samme bjerg; det er de IKKE. Gaurishankar er et bjerg i sin egen ret, og har en højde af 7134 meter over havet, og ligger i øvrigt – og måske er det også årsagen til forvekslingen – bare omtrent 60 kilometer vest for Mount Everest.

I Store Nordiske Konversations Leksikon fra 1916 gøres rede for denne forveksling. I samme leksikon opgives højden for øvrigt nu til 8882 meter over havet.

Herefter er der enighed om ikke at forveksle de to bjerge, og i øvrigt at højden igen opgives til 8840 meter over havet.

I Hirschsprungs Konversationsleksikon fra 1967 opjusteres højden til 8847 meter. Nyt her er desuden informationen om, at »newzealænderen Hillary og nepaleseren Tensing« havde besteget bjerget i 1953.

I Lademanns fra 1982 opjusteres højden endnu engang, nu til 8848 meter.

I Lademanns fra 1997 berettes, at en kvinde besteg bjerget i 1975, og at der nu er tvivl om »højdeforholdet mellem højdeforholdet mellem Mount Everest og Mount Godwin-Austen«. Godwin-Austen er det bjerg, der nu om dage omtales som K2.

I den første danske Wikipedia-artikel, som er fra juni 2003, omtales også 1953-bestigningen, men nu lyder det, at det var »sherpaen Tenzing Norgay og newzealænderen sir Edmund Hillary«, der nåede toppen, altså de to nævnt i modsat rækkefølge, den lokale først og den vestlige bjergbestiger sidst.


Udvalgte leksikonartikler om begrebet MOUNT EVEREST

Man kan jo så diskutere, om det er skildringen af en fortsættelse af eller et brud på leksikontraditionen, men den tidligst opsporbare danske Wikipedia-artikel MOUNT EVEREST er gengivet fra Internet Archive, ligesom der også er link til den aktuelle Wikipedia-artikel samt artiklen fra lex.dk.  ¤   1892-1899, Allers Illustrerede Konversationsleksikon
  ¤  1893-1911, Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - en nordisk Encyklopædi
  ¤  1915-1930, Salmonsens konversationsleksikon
  ¤  1916-1924, Store Nordiske Konversations Leksikon
  ¤  1949, Den nye Salmonsen, A-Å
  ¤  1967, Hirschsprungs konversationsleksikon
  ¤  1972-1981, Lademanns leksikon
  ¤  1982-1988, Lademann
  ¤  1985, Gyldendal tobinds leksikon
  ¤  1997, Lademanns Multimedia Leksikon
  *   2003, Wikipedia, den frie encyklopædi
  *  Aktuelt, Wikipedia, den frie encyklopædi
  ~  Aktuelt, lex.dk
Allers Illustrerede Konversationsleksikon, 1892-1899

Mount Everest (udtales Movnt Ev'-), se Gaurisankar.

, , , - - - o o o 0 0 0 o o o - - - ' ' '

Gaurisankar (Mount Everest) Bjærg i Himalaya, Jordens højeste Tinde, 8840 Meter. Det engelske Navn efter Oberst Everest, som har opmaalt det.

Til menuen
Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi, 1893-1911

Mount Everest [ma'unte'vorest] se Gaurisankar.

, , , - - - o o o 0 0 0 o o o - - - ' ' '

Gaurisankar (Mount Everest) Bjærg i Himalaya paa Nordgrænsen af Nepal, under 27° 59' nordlig Bredde, 86° 55' østlig Længde, Højde 8840 Meter, gjaldt, indtil Graham paapegede endnu højere Bjærgtoppe, for Jordens højeste Bjærg.

Til menuen
Salmonsens konversationsleksikon, 1915-1930

Mount Everest [maunt-'evərist] se Everest.

, , , - - - o o o 0 0 0 o o o - - - ' ' '

Everest, Mount [maunt-'evərist], tibetansk Chomokankar, Bjerg i Himalaja, Jordens højeste Bjerg, 8840 meter, opkaldtes 1856 efter George Everest, Chef for Indiens Opmaaling, forveksledes af Schlagentweit med den langt lavere Top Gaurisankar (7143 meter), indtil Wood (1904) ved sine Maalinger berigtigede Fejltagelsen.

Til menuen
Store Nordiske Konversations Leksikon, 1916-1924

Everest, Mount (udtales Mavnt Éverest), Bjergtop i Himalaja i østlige Nepal, under 27˚ 69' nordlige Breddegrad og 86˚ 40' østlige Længdegrad, 8882 meter, er, efter hvad man hidtil kender, Jordens højeste Bjerg. Det er opkaldt efter Sir George Everest (se denne). Efter H. Schlagintweits Mening var det det samme Bjerg, som de Indfødte kaldte Gaurisankar, og de to Navne brugtes i mange Aar som enstydige. Men 1903 paviste Kaptajn H. Wood ved den indiske Opmaaling, at Mount Everest og Gaurisankar var to forskellige Toppe, der set fra Schlagintweits Iagttagelsessted dækkede hinanden. I Virkeligheden er Gaurisankar kun 7143 meter, altsaa langt lavere. Mount Everest, der aldrig er blevet besteget, har Form af en mægtig, sne- og isklædt Pyramide.

Til menuen
Illustreret dansk Konversationsleksikon, 1933-1937

Everest, Mount, Jordens højeste Bjerg, i Himalaya, 8840 meter. Opkaldt efter George Everest, engelsk Ingeniør-officer (1790-1866), der 1823-43 ledede Indiens Opmaaling.

Til menuen
Den nye Salmonsen, A-Å, 1949

Everest, Mount [maunt 'ævarist], indisk Iomokankar, verdens højeste bjerg (8840 meter), i Ø-Himalaya på grænsen mellem Nepal og Tibet. Endnu ikke besteget (1948). –Opkaldt efter George Everest (1790-1866), der var chef for Indiens opmåling.

Til menuen
Hirschsprungs konversationsleksikon, 1967

Mount Everest ['maunt 'evərist]: tibetansk Jomo Lungama: Jordens højeste bjerg 8847 meter over havet, beliggende i Himalaja på grænsen mellem Tibet og Nepal; pyramideform. 1953 lykkedes det newzealænderen Hillary og nepaleseren Tensing som de første at nå toppen. Senere besteget 1956, 1960 og 1963. Mount Everest er opkaldt efter chef for Indiens opmåling George Everest (1790-1866).

Til menuen
Lademanns leksikon, 1972-1981

Mount Everest [maunt 'evərist]: tibetansk Jomo Lungama: Jordens højeste bjerg, 8847 meter, beliggende i Himalaya på grænsen mellem Tibet og Nepal; har pyramideform. 1953 lykkedes det newzealænderen Hillary og nepaleseren Tensing som de første at nå toppen. Senere besteget 1956, 1960, 1963, 1965, 1970 og 1973 af henholdsvis schweiziske, kinesiske, amerikanske indiske og japanske ekspeditioner. Mount Everest er opkaldt efter chef for Indiens opmåling George Everest (1790-1866).

Til menuen
Lademann, 1982-1988

Mount Everest [maunt 'evərist]: Jomokandar, Chomolungma; Jordens højeste bjergtop, officielt 8848 meter høj, inofficielt 8882 meter, i Himalaya på grænsen mellem Nepal og Tibet, på 28° nordlig bredde og 87° østlig længde. Den pyramideformede top består af metamorfe kalksten fra karbon-perm og er omgivet af sedimentbjergarter fra perm, trias og jura fra samme tid som Alperne. Snegrænsen er ca. 5800 meter over havet. Opkaldt efter den britiske ingeniør Sir George Everest, der 1841 fastlagde Mount Everests geografiske koordinater og højde. Efter talrige forsøg på at bestige bjerget lykkedes det 1953 newzealænderen Sir Edmund Hillary og nepaleseren Norkay Tenzing som de første at nå toppen, som siden er blevet besteget flere gange, første gang af en kvinde 1975; den indtil da ubestegne sydvestside blev ligeledes besteget første gang dette år. Området omkring den nepalesiske del af bjerget har siden 1981 været udlagt som nationalpark og drives af den nepalesiske stat under navnet Sagarmatha.

Til menuen
Gyldendal tobinds leksikon, 1985

Mount Everest [maunt 'everist]: Jordens højeste bjerg (8848 meter over havet), i Himalaya. Første gang besteget 1953. Opkaldt efter den britiske geodæt George Everest (1790-1866).

Til menuen
Lademanns Multimedia Leksikon, 1997

Mount Everest [maunt 'evərist]: Jomokandar, Chomolungma; Jordens formodet højeste bjergtop, mindst 8848 m høj, måske 8882 m, i Himalaya på grænsen mellem Nepal og Tibet, på 28º nordlig bredde og 87º østlig længde. Den pyramideformede top består af metamorfe kalksten fra karbon-perm og er omgivet af sedimentbjergarter fra perm, trias og jura fra samme tid som Alperne. Snegrænsen er ca. 5800 m o.h. Opkaldt efter den britiske ingeniør Sir George Everest, der 1841 fastlagde Mount Everests geografiske koordinater og højde. Efter talrige forsøg på at bestige bjerget lykkedes det 1953 newzealænderen Sir Edmund Hillary og nepaleseren Norkay Tenzing som de første at nå toppen, som siden er blevet besteget adskillige gange, 1975 for første gang af en kvinde; samme år blev den hidtil ubesejrede sydvestside besteget første gang. Området om den nepalesiske side af bjerget har siden 1981 været udlagt som nationalpark og drives af staten Nepal under navnet Sagarmatha. Vanskeligheden ved nøjagtige målinger i den højde har affødt tvivl om højdeforholdet mellem Mount Everest og Mount Godwin-Austen.

Til menuen
Gyldendals DVD leksikon, 2006

Everest, Mount, (efter G. Everest), nepalesisk Sagarmatha, tibetansk Chomolangma, kinesisk Qomolangma Feng, verdens højeste bjerg, 8850 m. Everest ligger 180 km øst for Kathmandu på grænsen til Tibet. I midten af 1800-tallet blev det ved pejlinger under Indiens kortlægning fastslået, at bjerget er verdens højeste. Udforskning med henblik på bestigning indledtes af britiske bjergbestigere i 1920'erne, og efter en lang række forsøg fra nordsiden lykkedes det i maj 1953 newzealænderen Edmund Hillary og hans nepalesiske makker Tenzing Norgay (1914-86) at nå toppen fra syd. Siden er Everest blevet besteget af mere end 700 mennesker ad 14 forskellige ruter, og bestigningstilladelser udgør et vigtigt bidrag til Nepals turistindtægter. De første danskere på toppen af Mount Everest var Michael K. Jørgensen (1967-99) i maj 1995 og Lene Gammelgaard (f. 1961) i maj 1996.

Til menuen
Wikipedia, den frie encyklopædi, 18. juni 2003

Mount Everest
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Mount Everest er opkaldt efter den britiske ingeniør Sir George Everest. Han fastlagde i 1841 bjergets geografiske koordinater og højde. Bjerget kan bestiges fra Nepal eller Tibet.

Mount Everest top ligger 8.850 meter over havets overflade. I den højde er luften så tynd af der kun er 30% af den ilt, der findes ved havets overflade. Denne højde kaldes for dødszonen, da mennesker vil dø i løbet af få dage med så lidt ilt. De fleste ekspeditioner til toppen udføres derfor med iltmasker, som hjælpeudstyr.

Bjerget, der i mange år har besiddet titlen "Verdens højeste" blev første gang besteget i 1953 af sherpaen Tenzing Norgay og newzealænderen sir Edmund Hillary. I år (2003) afholdes ekstraordinært mange ekspeditioner til bjerget i anledning af 50-årsdagen for den første vellykkede ekspedition til toppen.

De højeste bjerge i verden findes alle i Himalaya:

Navn Højde/meter Land
1 Mount Everest 8850 Kina - Nepal
2 K2 8611 Pakistan - Kina
3 Kangchenjunga 8586 Indien - Nepal
4 Lhotse 8516 Kina - Nepal

Kilder/henvisninger
    * Lexopen

Til menuen
Wikipedia, den frie encyklopædi, aktuel

Mount Everest
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Mount Everest - Wikipedia, den frie encyklopædi

Til menuen
lex.dk, aktuel

Mount Everest
Den Store Danske

Mount Everest | lex.dk – Den Store Danske

Til menuen